Ortodoxa Kyrkans fasteregler:

Här är fastereglerna, med start på fastans första dag. Hämtat från faste-triodion översatt av Moder Maria och Biskop Kallistos (Ware).

På veckodagar (inklusive måndag och fredag) under fastans sju veckor finns restriktioner över både hur många mål mat man får äta och vilken typ av mat som är tillåten. När ett mål mat är tillåtet finns dock ingen fastslagen mängd av hur mycket man får äta.

a.) Fastan är särskilt hård under veckodagarna i fastans första vecka. På de fem dagarna ska man helst enbart äta två måltider, enligt de strikta reglerna – ett på onsdagen och ett på fredagen, i båda fallen efter att man deltagit på de förut invigda gåvornas liturgi. De som har styrkan uppmuntras att helt avstå från mat på de andra dagarna. För de som av olika anledningar inte kan det är det tillåtet att äta också på tisdagen och torsdagen (men, om det är möjligt, i alla fall avstå från mat på måndagen). Då är det brukligt att man äter efter vespern på kvällen, och då bröd och vatten, eller kanske te eller juice, men inte en lagad måltid. Det ska genast tilläggas att dessa regler idag vanligtvis är mildrade. Xerophagi (torr mat, dvs. kokt mat tillagad utan olja) tillämpas då vid måltiderna på onsdag och fredag. Strikt sett betyder det att vi får äta kokade grönsaker med salt, samt frukt, nötter, bröd och honung. Bläckfisk och skaldjur är också tillåtet på dessa dagar, samt vegetariskt margarin och majs- eller andra vegetabiliska oljor som inte gjorts av oliv. Dock är följande mat-kategorier förbjudna:

1. Kött.
2. Animaliska produkter (ost, mjölk, smör, ägg).
3. Fisk (dvs. fisk utan ryggrad).
4. Olja (dvs. olivolja) och vin.

b.) På veckodagar, inklusive måndagar och fredagar, i andra, tredje, fjärde, femte och sjätte veckan är ett mål mat per dag tillåtet. Också då att intagas på kvällen efter vesper, samt att följa xerophagi.
c.) Den stora och heliga veckan innan ljusa veckan. På de första tre dagarna får man äta en xerophagimåltid per dag, men en del försöker hålla en fullständig fasta under dessa dagar. Annars äter de kanske bara otillagad mat, som vid de första dagarna i fastans första vecka.

På den heliga torsdagen äts bara en måltid, med vin och olivolja. På den stora fredagen (långfredagen) avstår de som har styrkan till det att äta helt, precis som man gjorde i den tidiga kyrkan. De som inte klarar av detta kan äta bröd tillsammans med lite vatten, te eller juice, men de måste vänta till solnedgången, eller i alla fall till efter att man ärat svepningen vid vespern.

På den heliga lördagen gäller principen att inte äta. Enligt urgammal praxis förblev församlingen i Kyrkan efter hl. Basileios liturgi för att lyssna på när Apostlagärningarna lästes. Till deras styrka gav man dem lite bröd och torkad frukt samt en kopp vin. Om man, som oftast är fallet i våra dagar, beger sig hem efter liturgin för att äta en måltid kan man använda vin men inte olja. Det är bara på denna lördag, ensam bland årets andra lördagar, som man inte får använda olivolja.

Reglerna för xerophagi är mildare på följande dagar:

1.) På lördagar och söndagar under stora fastan, med den heliga lördagen som undantag kan man äta två måltider på vanlig vis runt lunch och på kvällen, med vin och olivolja. Kött, fisk och animaliska produkter är dock fortfarande förbjudna.

2.) På bebådelsens fest (25 mars) och på palmsöndagen är fisk tillåtet tillsammans med vin och olivolja, men Kött och animaliska produkter är alltjämt förbjudna.

3.) Vin och olja är tillåtet de följande dagar som hamnar på veckodagar i andra till sjätte veckan:

• Första & andra återfinnandet av hl. Johannes döparens huvud (24 Feb)
• De fyrtio martyrerna i Sebastia (9 Mars)
• Bebådelsens förfest (24 Mars)
• Ärkeängeln Gabriels medfest (26 Mars)
• Helige stormartyren och segerbäraren Georgios (23 April)
• Aposteln & evangelisten Markus (25 April)
• Aposteln & evangelisten Johannes teologen (8 Maj)
• Fest för församlings eller klosters skyddshelgon

4.) Vin och olivolja är också tillåtet på onsdag och torsdag i femte veckan, på grund av den stora botkanon. Vin (och olivolja enligt somliga) är tillåtet på fredag i samma vecka, på grund av Akathisthymnens vigilia.

Man har alltid hävdat att dessa regler ska mildras för de gamla eller de som har dålig hälsa. Som det ser ut idag, så mildras fastan också för de som är fullt friska. Bara ett fåtal ortodoxa fastar helt på måndagen, tisdagen och torsdagen i första veckan, eller på de tre dagarna i heliga veckan. På veckodagar – förutom kanske under första veckan och den heliga veckan – är det nu vanligt att äta två lagade måltider per dag istället för en. På tisdagar och torsdagar från andra till sjätte veckan använder många ortodoxa vin, och ibland också olivolja. Det är mindre vanligt att de gör det på måndagar också. Ofta tillåts man äta fisk under dessa veckor.

Personliga saker måste också tagas i beaktande, som t.ex. isolerade ortodoxa som bor i samma hushåll som människor som inte är ortodoxa, eller de som måste äta i skolan eller på jobbet. Är man osäker skall var och en söka vägledning hos sin andlige fader. Man ska alltid ha i åtanke att vi inte ”står inte under lagen utan under nåden” (Rom 6:14) och att ”bokstaven dödar, men Anden ger liv” (2 Kor 3:6). Fastereglerna, som förvisso ska tas seriöst, ska inte tolkas med sträng och pedantisk lagiskhet: ”Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden” (Rom 14:17).

Tack till Fr. Joseph Honeycutt.

One thought on “Ortodoxa Kyrkans fasteregler:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.