Bokrecension: Den helige Isak av Nineves visdomsord

2019-08-27 11.27.33Titel: Den helige Isak av Nineves visdomsord
Författare: Sebastian Brock (med översättning och inledning av Fredrik Heiding S.J.)
Förlag: Artos (2019)
ISBN: 9789177770961
(133 sidor)

”Andlig vägledning som överlevt två millennieskiften vittnar om hållbarhet.” Så inleder Fredrik Heiding S.J. sin introduktion till Artos nya bok av Isak av Nineve (även känd som den helige Isak Syriern). Det är en helt rimlig inledning, och stämmer verkligen med helige Isaks korta råd. Jag har skrivit om min uppfattning om Isak Syriern tidigare, och gläder mig nu åt att ytterligare en bok ägnad helt åt honom publicerats på svenska.

2019-08-27 11.27.16

Exempel på ett uppslag

Boken är att jämföra med utgivningen av Paradiset: ökenfädernas tänkespråk, den tematiska samlingen (Silentium skrifter). Delvis genom de korta utsagorna fullproppade med andlig visdom, delvis genom den tvåspråkiga utgivningen. På ett uppslag finner läsare den syriska texten till höger och den svenska översättningen till vänster. Detta blir en stor tillgång för de många syrisk-ortodoxa kristna som bor i Sverige, av vilka somliga studerar på Sankt Ignatios andliga akademi där språkstudier är en väsentlig del av utbildningen.

Isak av Nineve står i en gedigen jordnära tradition av andlig vägledning. Min erfarenhet av att ha läst honom är att han inte tappar jordfästet, utan förenar en jordnära konkret andlighet med skådandet av det gudomliga ljuset och gudomliggörelsens höjder. Heiding skriver i inledningen: ”Förtröstan, tillit till Gud, är ett återkommande tema i hans skrifter. Ett annat framträdande drag är erfarenheten av Guds barmhärtighet och i vissa stunder en närmast extatisk upplevelse av Guds kärlek” (s. 8). Med ett sådant fokus kan det väl knappast bli fel?

Jag vill ge några korta exempel på Isak av Nineves breda fokus genom följande korta sentenser:

16. Den människa som hjälper de fattiga märker att gud tar hand om henne

28. Att ständigt begrunda den heliga Skrift kommer alltid att fylla själen med en obegriplig förundran och glädje i Gud.

Ett ord som fick mig att tänka på debattklimatet på internet är följande:

63. När du öppnar munnen för att tala nedsättande om någon, se då på dig själv som död inför Gud och uttömd på alla dina ansträngningar.

89. Liksom salt behövs för all typ av mat så behövs ödmjukhet för alla typer av dygder.

130. Det finns ingen dygd som inte är kopplad till en ständig kamp.

Och slutligen till allmän uppmuntran:

151. Guds barmhärtighet är mycket mer omfattande än vi kan föreställa oss.

Isak Syriern

Helige Isak Syriern

Helige Isaks visdomsord dryper av barmhärtighet och kärlek till läsaren. Han vill att alla människor ska nå gemenskap med Gud. Det är också en av de ståndpunkter som Isak Syriern är känd för: han hoppas mycket starkt på att alla människor slutligen ska bli frälsta! Denna fråga är omtvistad, och Kyrkan har inte uttryckt sig tydligt på det viset, men med metropoliten Kallistos Wares ord är det i alla fall något vi kan hoppas och be om. Det tvingar oss den gudomliga kärleken till!

Professor Sebastian Brock skriver efterordet som inleds med en kort biografi och redogörelse för publicerade manuskript och översättningar. Därefter uppehåller han sig just vid konflikten mellan ett evigt straff och Guds eviga kärlek. För Isak av Nineve går det inte ihop, enligt Brock. Bland annat citeras följande, på sidan 127:

Bland Gud alla handlingar finns ingen som inte helt och hållet är ett uttryck för barmhärtighet, kärlek och medlidande. Detta utgör början och slutet på Hans sätt att förhålla sig till oss.

Jag gläder mig över heliga Isak bergfasta tro på Guds godhet och kärlek till människan. Läsningen av hans visdomsord är en fröjd, balsam för själen och till ren och skär uppbyggelse! Till alla som vill närma sig Gud genom bön, andlig träning och kärlek till sin nästa anbefaller jag denna bok!

Advertisement

One thought on “Bokrecension: Den helige Isak av Nineves visdomsord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.