Bokrecension: Ortodoxa böner

2019-09-23 09.05.36Titel: Ortodoxa böner

Redaktör: Mikael Sundqvist

Förlag: Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö (Stiftelsen för Finlands ortodoxa kulturcentrum) 2019

ISBN: 9789526921426
(64 sidor)

Finlands Ortodoxa Kyrka har under en längre tid arbetat med att ta fram en officiell översättning av S:t Johannes Chrysostomos gudomliga liturgi till modern och vacker svenska. De översättningar som funnits sedan tidigare har varit enskilda personers egna översättningar, och har betytt mycket för den svenska ortodoxin. Personligen är jag dock glad för det finska arbetet som givit oss en bra översättning av gudstjänsten. Den bevarar ritens helgd samtidigt som den inte gör gudstjänsterfarenheten ännu mer märklig för besökaren än vad den kanske redan upplevs som (ortodox gudstjänst skiljer sig ju faktiskt, vare sig man tycker om det eller inte, från gängse protestantisk rit).

Under slutet av sommaren 2019 har nu denna lilla bönbok kommit ut (samtidigt som man givit ut Hieratikon – prästens och diakonens handbok). Den har samma ambition: att ge bedjaren ett modernt och tillgängligt språk. Boken är påkostad och rejäl, trots sin lilla storlek (11,5 x 16,7 cm). Omslaget är klätt i tyg med en vacker ikon på framsidan. Det är fina illustrationer inuti. Två bokmärkesband finns att lägga vid de böner du ber oftast. Pappret i boken är hållbart och ganska styvt. Boken är ämnad att hålla, så kvalitén är det inget fel på!

IMG_3646Av innehållsförteckningen framgår att boken är avsedd för gemene man. Det är ingen klosterbok, och den är till som ett komplement till de offentliga gudstjänsterna i Kyrkan. Bra så! Personligen saknar jag timbönerna, men de skulle kunna ingå i en framtida horologion?

Vi en läsning av bönerna märker jag att de är fint formulerade och i hög grad stämmer överens med bönerna i liturgiutgåvan av år 2012. Två versioner av Herrens bön ges, så bedjaren får välja själv (Fader vår, och Vår fader). Tyvärr gäller inte det Trosbekännelsen som följer en nyare ekumenisk översättning som i alla fall inte jag är bekant med.

En sak som stör mig är att man valt en ytterligare revidering av bönen “Himmelske Konung”. Jag som nyss vant mig om till 2012 år version! Denna bön, som beds så frekvent av ortodoxa troende, kunde man väl valt att bevara som år 2012? Skillnaderna är att den nu inleds med “Du himmelske Konung” istället för enbart “Himmelske Konung” som tidigare. Ytterligare tillkommer en smärre ändring i meningen om “en skatt av goda gåvor”, samt  ändringen “och fräls, gode Ande, våra själar” som tidigare löd “fräls, du Gode, våra själar”. Jag är inte expert på liturgisk grekiska, men i min grekiska Hieratikon står bara “Agathe” (“du Gode”), så den förändringen förstår jag inte riktigt.

Bokens kvalité är kanske orsak till det som är ett av dess främsta problem: den är fruktansvärt dyr (214 kr. + frakt)! Det kommer bli svårt för församlingar att köpa in ett lager och ha till salu på bokbord och dylikt. Samtidigt vill jag se att denna bok används! Därför är min rekommendation att de ortodoxa kristna som föräras ansvaret att vara faddrar (gudföräldrar) vid dop och myrrasmörjelser köper in boken som gåva till den nyligen upplyste i sakramentet. Boken köper du kanske lättast via Nya Valamos webshop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.