Bokåret 2022: alver, filosofer och munkar

Det är återigen dags för min bokredovisning för det gångna året. Under 2022 har jag hunnit läsa 59 böcker, varav en del inte är så omfångsrika. Bland de centrala teman som jag uppehållit mig vid är teologisk antropologi, politisk filosofi, exegetik och andlig uppbyggelse/vägledning. Därutöver i år även ovanligt mycket skönlitterärt, inte minst högläsningen med min son av Tolkiens klassiker. Guld!

Mina förväntningar inför det gångna året var att läsa mer av Alfeyevs exegetiska böcker om Jesus, vilket jag också gjort. Dock syns de inte på listan, eftersom min läsning av dem utgör del av min förberedelse inför vår församlings bibelstudier. Jag skriver bara upp helt färdiglästa böcker på listan! En annan förväntning att fortsätta läsa in mig på ämnen kring ortodoxi/politisk filosofi. Det har jag gjort, med god behållning. Jag hoppas kunna skriva något mer specifikt på detta stora och viktiga tema inom kort, eftersom så mycket skräp produceras av diverse författare och teologer – inte mint vad gäller området teologisk antropologi. Vid inträdet av år 2022 avsåg jag också läsa mer om ortodox skapelsesyn. Det har jag gjort, lite, och det har varit givande. Men här känner jag att jag behöver läsa mer.

Min resa till berget Athos under ljusa veckan i våras resulterade i att jag upptäckte många sunda och goda ortodoxa författare från det heliga berget: Arkimandrit Georgios av Gregoriou och prästmunk Gregorios i synnerhet. Denna läsning är inspirerande för min tjänst som präst. Denna nya inspiration har varit viktig för mig, men som listan visar har jag läst ganska vitt och brett under året. Se själv:

 • Helen Pluckrose & James Lindsay: Cynical Theories 
 • Stephen de Young: God is a Man of War
 • Tord Fornberg (red.): Svenskt Patristiskt Bibliotek VII: Mariologi
 • Kristina Ekero Eriksson: Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld
 • Syster Magdalen: Tankar om barnen i den Ortodoxa Kyrkan idag
 • Olof Edsinger: Olika och jämlika
 • Paradiset VI: Om fattigdomen
 • Sr. Sofie Hamring: Och där var många andra kvinnor
 • Aldous Huxley: Du sköna nya värld 
 • P. Selstam, M. Tunström (red.): Samtida röster om konservatism
 • Christopher C. Knight: Science and the Christian Faith
 • Roger Scruton: Against the Tide
 • The Philokalia: the complete text, vol 4
 • J. R. R. Tolkien: Sagan om ringen 
 • Roger Scruton: Culture counts
 • Paradiset XVIII: Om de klarseende
 • Johannes av Valamo: Kristus är mitt ibland oss
 • Peter Bouteneff: Beginnings – Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives
 • Metropolitan Nikiforos of Kykkos and Tylliria: The Ecclesial Crisis in Ukraine and its Solution According to the Sacred Canons
 • Benjamin Cabe: On Gender and the Soul according the the Church Fathers
 • Melito av Sardes: Om påsken
 • Klemens av Alexandria: Om äktenskapet m.m.
 • Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France; Letter on a Regicide Peace, m.fl. 
 • Archimandrite Symeon Kragiopoulos: Anxiety – How it is created and how it is healed
 • J. R. R. Tolkien: Ringens värld
 • Efraim Syriern: Kommentar till Första Moseboken
 • Torsten Kälvemark: Dimitru Staniloae
 • Dionysios Areopagita: Paradoxernas Gud: verk i urval
 • Johannes av Valamo: Se in i ditt hjärta
 • Hieronymus: Epitaphium över den heliga Paula
 • Peter Halldorf: Därför sörjer jorden
 • Roger Scruton: Confessions of a Heretic 
 • Thomas Sowell: Intellectuals and Society
 • George Metallinos: Unia: the Face and the Disguise
 • Philotheos Grigoriatis: The struggle in Christ in the apostasy of our times
 • Arkimandrit Georgios av Gregoriou: Experiences of the Grace of God
 • Metropolit Filaret: Ortodox katekes
 • Arkimandrit Aimilianos av Simonopetra: Tre predikningar
 • Hieromonk Gregorios: Spiritual Life Series 1-8
 • Frances M. Young: Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture
 • St. Photius the Great: Mystagogy of the Holy Spirit
 • Arkimandrit Georgios av Gregoriou: Theosis: the True Purpose of Human Life
 • Thomas Sowell: Economic Facts and Fallacies
 • J. R. R. Tolkien: Sagan om de två tornen
 • Mikael Johansson: Kristen tro och hednisk bildning – Basileios tal Till de unga och dess bakgrund
 • Douglas Murray: The strange death of Europe 
 • Sofia Matzarioti-Kostara: The Theology of Gender
 • Elder Paisios of Mount Athos: Elder Hadji-Georgis the Athonite 1809-1886
 • J. R. R. Tolkien: Sagan om konungens återkomst
 • Hieromonk Gregorios: The Divine Liturgy – a commentary in light if the fathers
 • Hieromonk Gregorios: The Mystery of Marriage – A Fellowship of Love
 • Vladimir Solovjev: Berättelsen om Antikrist
 • Douglas Murray: The War on the West
 • Roland Poirier Martinsson (red.): Har Gud återuppstått?
 • John Meyendorff: Helige Gregorios Palamas och ortodox andlighet
 • Abbess Theologia: The Perfection of Women in Christ
 • Hieromonk Gregorios: The Orthodox Faith, Worship and Life
 • Per Ewert: Landet som glömde Gud
 • Stephen De Young: The Whole Counsel of God

2022-12-27 19.28.20Årets bästa bok: Som vanligt har jags vårt att välja en. Jag menar, hur kan man ordna upp Filokalia eller böcker av de älskade heliga i rangordning? Tre böcker har dock återkommande gjort sig påminda, fast på lite olika sätt:

Benjamin Cabe: On Gender and the Soul according the the Church Fathers. Jag har studerat frågan om varför Gud skapade människan till man och kvinna (se 1 Mos 1:27). Som jag antydde i inledningen skrivs en hel del förment objektivt på detta tema, men det mesta är förkastligt och återspeglar mer vår samtid än vad Guds Kyrka tror. Den ortodoxa författaren Cabe ger däremot en mycket god inblick i de heliga fädernas syn människan som könad, samt hur denna kroppsliga verklighet fortlever, om än på förvandlat vis, även i det eviga livet. Cabe är stadigt trogen Kyrkans levande tradition, vilket tyvärr är ovanligt när dessa ämnen diskuteras.

Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France; Letter on a Regicide Peace, m.fl. Att läsa Burke är en ren njutning, både för innehållet, men även för den oerhört höga kvalitén på språket och författarens egen bildning. Dessutom förblir han ständigt relevant!

Hieromonk Gregorios: The Divine Liturgy – a commentary in light if the fathers. Bland alla de skrifter och böcker jag läste av prästmunken från Athos, Gregorios, är nog ändå denna både den bästa och hans mest kända. Det som är unikt i vår tid med författaren är att han verkligen låter de heliga fäderna komma till tals utan att själv lägga så mycket till det de säger. På sätt och vis påminner hans författarskap i detta lite om Olivier Clements Källor, för er som läst den. Att läsa prästmunk Gregorios är att läsa i vila, trygg i vetskapen om det alltigenom uppbyggliga innehållet.

Årets besvikelse: Det var nog Peter Halldorfs Därför sörjer jorden. Författaren har förvisso många viktiga poänger, men jag blir alltmer medveten om faran med den rotlösa andlighet han representerar. Jag har skrivit lite om det här. Som vanligt blandas kättare med helgon, utan åtskillnad, som auktoriteter för det som skrivs. I denna bok saknade jag också ett ifrågasättande av de politiska lösningar som presenteras (klimatterroristen Andreas Malm citeras t.ex. helt utan problematiserande). Defaultläget vad gäller lösningar lutar åt vänster. Vidare utgår han från den ortodoxe teologen John Chryssavgis, som författaren kallar “en av vår tids mest betydande ortodoxa teologer”. Detta vittnar om att författaren inte har koll på den ortodoxa världen, och vem som egentligen har teologisk auktoritet. i den. Chryssavis är långt ifrån central för oss ortodoxa. Nåväl, detta ska inte blir en hel recension, men boken var betydligt sämre än jag förväntat mig.

Årets överraskning: Per Ewerts bok Landet som glömde Gud överraskade i så måtto att det var oerhört deprimerande läsning om Socialdemokraternas sönderbrytande av Svenska kyrkan, svensk skola och svenska familjer under 1900-talet. Ewert skriver jättebra, och måste redovisa för ett ganska tungt material. Under läsningen slås jag av hur mycket skada enstaka personer kan göra för ett helt folk och land: personer som Alva Myrdal, Stellan Arvidsson och Olof Palme. Den som vill lära känna svensk historia gör väl i att läsa denna bok!

Förväntningar inför 2023: Thomas Sowell kommer ut med en ny bok, Social Justice Fallacies, i juni 2023. Den ser jag fram emot att läsa! Social rättvisa är ju något av ett religionssubstitut i vår tid, men Sowell har en förmåga att nedgöra olika åsikter med grundlig fakta och statistik.

Jag ser också fram emot att i början av året avsluta Chrysostom Koutloumousianos bok The One and the Three: Nature, Person and Triadic Monarchy in the Greek and Irish Patristic Tradition. Det är en bok som kritiserar John Zizioulas’ hierarkiska treenighetslära vilken i sin tur givit upphov till en ny närmast papistisk syn på biskopen i vissa ortodoxa patriarkat (inga namn nämnda). Även Chrysostom är athosmunk, och ännu så länge har de kapitel jag läst visat sig mycket matnyttiga.

I övrigt ämnar jag förkovra mig i allt som intresserar mig. Böcker är en sådan gåva! De ger stillhet, kunskap, och öppnar upp världar för dig som annars skulle ligga förborgade. Varje författare ger mer än vad den kan förstå.

Har du boktips? Och vilken var din bästa bok under 2022?

Advertisement

3 thoughts on “Bokåret 2022: alver, filosofer och munkar

 1. Bästa bok tycker jag är: “Vassula, Ett tecken på Guds kärlek”. Verkligen en seriös redogörelse för fenomenet True Life in God, (Sant liv i Gud). Av Bo Westergaard

 2. Säkert ingen nyhet för många, men en nyhet för mig – Filokalia. En enorm skatt! Och ett av årets mest intressanta tankar fann jag i en fotnot i Filokalia 1, sid 33, där begreppet Aion förklarades. En förklaring av Guds ständiga nu som fick mig att svindla. Och om vi kämpar trons goda kamp kan vi få en inblick i den – tiden som alltid är hos den som ÄR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.