Maria i Bibeln

Med Maria är det så att hon är människans främsta förebild när det kommer till ödmjukhet och att sätta andra före sig själv. Under sin levnad gjorde hon inte så mycket väsen av sig, och tog inte så stor plats i rummet. Hon är långt ifrån vår tids självupptagna kändisar. Istället för att peka på sig själv pekar hon nämligen ständigt på Kristus.

Därför är det först i takt med att vi förstår mer och mer av inkarnationens mysterium, Frälsarens människoblivande, som vi förstår mer av vem Maria är och hennes storhet. Alltså, när vi rätt förstår Kristologin kan vi också vörda Maria rätt. Vladimir Lossky skriver:

Läran om Guds moder hör till traditionen, men det är enbart genom upplevelsen av vårt liv i kyrkan som vi kan bejaka den gränslösa vördnad för Guds moder som kyrkan uppvisar. Det är i samma mån vi bejakar den som vi tillhör Kristi kropp.1

Konkreta omnämnanden i Bibeln:

Maria omnämns av alla evangelisterna, och av Lukas även i Apostlagärningarna. Aposteln Paulus alluderar till henne i Galaterbrevet 4:4 ” när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen.”

Det är viktigt att påpeka att jag nu inte redogör för Marias uppväxt som sådan, utan bara hennes plats i Bibelns texter. Som följd av det måste man också komma ihåg att evangelisterna skriver inte en mariologi, utan de skriver det glada budskapet om Kristi seger över demonerna och ondskans herravälden som hållit oss och hela skapelsen i sitt våld. Kristus är i centrum, och berättelsen syftar till att lyfta fram budskapet om honom. Maria är med i den mån hennes roll är intressant för det narrativet. Med det sagt känner Kyrkan mer om Marias historia än vad som finns inom evangeliernas pärmar. Somligt av det har hamnat på pränt i tidiga kristna skrifter, annat blir antytt i Gamla testamentets olika skrifter, ytterligare står att finna i våra hymner, ikoner och vördnadsbetygelser inför henne. Men allt det är ämne för ett annat tillfälle. Continue reading

Advertisement

Äktenskapet plattform för ömsesidig fullkomning

Jag läste aposteln Paulus ord till Kolosserna (3:17-4:1) häromdagen, och stötte på ett av de där ställena som många tycker är svårt att förstå för oss som lever i Västvärlden. Paulus skriver ”Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem” (v. 18-19).

Detta stället, och andra liknande ställen, har fått somliga att tro att Paulus föraktar kvinnor. Jag har skrivit om att så inte är fallet på ett annat ställe. Tvärtom är det så att allt som står i Skriften kan bli oss till uppbyggelse, men för att förstå även sådana här till synes svåra ställen måste vi leva ett heligt liv i Kyrkans gemenskap. Hur ska vi förstå dessa svåra ställen då?

Continue reading

“Hon ska bli räddad genom sitt moderskap”?

Är föräldraskap en väg till helighet och ödmjukhet i Ortodoxa Kyrkan? Tveklöst är svaret ”ja!” Hör hur den helige Johannes Chrysostomos kommenterar aposteln Paulus ord till Timotheos. Aposteln skriver om kvinnans höga roll genom moderskapet: ”Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse” (1 Tim 2:15).

För det första slår Chrysostomos bort uppfattningen att moderskap i sig räcker för räddning, eftersom då varken män eller ofruktsamma skulle kunna räddas (moderskap kan vara mer än biologiskt dito). Vidare skulle även en moder som levde i synd räddas enkom på grund av att hon fött barn. Den ståndpunkten är alltså orimlig!

Följande utdrag ur den store förkunnarens predikan över första Timotheosbrevets andra kapitel v. 11-15 gör det istället klart och tydligt att det kristna föräldraskapet – moderns och faderns – är en fullgod och välsignad väg till helgelse och ödmjukhet. Continue reading

Gal 3:28 läst med Kyrkan

Vi ortodoxa har ett talesätt vad gäller nymodigheter inom teologin och exegetiken: ”Är det nytt är det med största sannolikhet villolära.” Jag har, under senaste tiden, studerat en del kristen feministisk teologi, som tyvärr ibland gör våld på bibeltexten. Inte sällan har jag mött totalt främmande tolkningstraditioner, påståenden om falskt författarskap, samt uttalanden som att ”egentligen säger grundtexten si och så”. Det märkliga med allt detta är att ingen någonsin i Kyrkans heliga Tradition tolkat och läst på detta sätt. vilket fick mig att tänka på ovanstående talesätt.

Continue reading

18 Kvinnor kring Paulus: exempel på kvinnors tjänst i Kyrkan

En lista med minst 18 kvinnor i aposteln Paulus närhet ger inspiration till kvinnlig efterföljelse och kristet liv.

En del verkar tro att Paulus var fientligt inställd till kvinnor, misogyn på grund av somliga av de texter han skrivit (kättaren Markion, Ernst Käsemann och Siegfried Schulz, för att nämna några) . Ett närmare studium av texterna i sig brukar visa på motsatsen, och föreliggande studium av de många kvinnorna i hans närhet visar upp en Paulus med stor kärlek till sina kvinnliga trossyskon. En genomgång av Nya testamentet ger följande lista på kvinnor i Paulus närhet, i alfabetisk ordning: Continue reading