Vara och kaos

Denna text är översatt från fader Stephen De Young’s blogg The Whole Counsel blog. Originalet publicerades 2019-06-24. Jag har översatt den eftersom den ger viktig förståelse kring det eviga livet och den bibliska och ortodoxa förståelsen av den eviga domen och syftet med livet i sig. Författaren reder ut orsaken till varför felaktiga läror som universalism och annihilationism sprider sig i vår moderna tid. Texten är mycket läsvärd för varje kristen som vill fördjupa sig i sin tro.

Domens dag (stor)Vår moderna förståelse av begreppet ”vara/existens” är i motsats till intighet eller icke-existens. Något existerar, och med detta menar vi att det har något slags materiell verklighet, att det är ett ting. Eller så existerar det inte, och då betyder det att det är något påhittat som inte har en verklig existens i tid och rum. Svårigheten att diskutera Guds existens som ”en varelse” [notera etymologin kring ”att vara” = varelse] inom detta paradigm är just vad som skapat de flesta fruktlösa diskussioner kring ateism i vårt samhälle. Denna förståelse föregicks under flera sekler, särskilt i tänkandet i Väst, av en förståelse med rötter hos Platon och vidare utvecklad av medel- och nyplatonismen. Inom platonismen ställdes varande inte i motsats till ett slags uppfattning om icke-varande vilken kunde jämföras med icke-existens, utan istället i motsats till blivande. Det finns ting som helt enkelt är. På grund av detta är de överlägsna allt som är i rörelse eller genomgår en förändringsprocess i vilken de håller på att bli något men i mer eller mindre grad ännu inte är detta ting. Följden av detta är att stillastående/orörlighet är en av de högsta dygderna för platonismen. Continue reading

Advertisement

Bokrecension: Den helige Isak av Nineves visdomsord

2019-08-27 11.27.33Titel: Den helige Isak av Nineves visdomsord
Författare: Sebastian Brock (med översättning och inledning av Fredrik Heiding S.J.)
Förlag: Artos (2019)
ISBN: 9789177770961
(133 sidor)

”Andlig vägledning som överlevt två millennieskiften vittnar om hållbarhet.” Så inleder Fredrik Heiding S.J. sin introduktion till Artos nya bok av Isak av Nineve (även känd som den helige Isak Syriern). Det är en helt rimlig inledning, och stämmer verkligen med helige Isaks korta råd. Jag har skrivit om min uppfattning om Isak Syriern tidigare, och gläder mig nu åt att ytterligare en bok ägnad helt åt honom publicerats på svenska. Continue reading