Bokrecension: Den helige Isak av Nineves visdomsord

2019-08-27 11.27.33Titel: Den helige Isak av Nineves visdomsord
Författare: Sebastian Brock (med översättning och inledning av Fredrik Heiding S.J.)
Förlag: Artos (2019)
ISBN: 9789177770961
(133 sidor)

”Andlig vägledning som överlevt två millennieskiften vittnar om hållbarhet.” Så inleder Fredrik Heiding S.J. sin introduktion till Artos nya bok av Isak av Nineve (även känd som den helige Isak Syriern). Det är en helt rimlig inledning, och stämmer verkligen med helige Isaks korta råd. Jag har skrivit om min uppfattning om Isak Syriern tidigare, och gläder mig nu åt att ytterligare en bok ägnad helt åt honom publicerats på svenska. Continue reading

Advertisement

Sex boktips till frälsning

För en kristen innehar självklart Bibeln en särskild plats som viktigaste bok, och särskilt evangelierna. Kyrkan uppmuntrar de troende att läsa ett litet stycke ur evangelierna och epistlarna varje dag. Dessutom utgörs större delen av våra gudstjänsttexter av stycken från Bibeln – i synnerhet Psaltaren.

Denna text handlar dock om andra böcker som hjälper mig fram på frälsningens väg. De utgör en riktig vapenarsenal för mig! Listan visar på böcker som på olika sätt konkretiserat evangeliet och hjälper mig att leva som kristen i vardagen och i mötet med mina medmänniskor och mig själv. Varsågoda: Continue reading

Om ödmjuk kärlek

Ödmjuka dig och stig ned från dig själv, och du skall upptäcka Guds härlighet inom dig. Ty där ödmjukheten spirar, där sprider sig Guds härlighet. Om du bär ödmjukheten i ditt hjärta, skall Gud där uppenbara sin härlighet för dig. Förakta dig själv i din storhet och förstora dig inte i din litenhet.

När du möter din nästa, bemöda dig om att ära honom och upphöja honom. När ni har skilts, säg endast vackra och värdiga ord om honom. Om din nästa har sina fel skall han i känslan att vara ovärdig den ära du bevisar honom få hjälp till bättring. Handla alltid så. Hälsa och hedra alla levande varelser. Om du vill återföra din broder till sanningen, så sörj för hans skull, gråt, älska honom, säg honom ett vänligt ord eller två. Men vredgas aldrig mot honom. Ty kärleken kan aldrig vredgas, såra eller häftigt klandra någon. Tecknet på kärlek och insikt är ödmjukheten, som föds av ett gott samvete i Kristus vår Herre.

– Ur Isak Syrierns femte andliga tal