SYNAXARION, smakprov: Herrens möte

En del av min tjänst utgörs av översättningsarbete. Två dagar i månaden arbetar jag med att översätta Synaxarion från klostret Simonopetra på berget Athos. Det är ett gemensamt projekt med elever på Sankt Ignatios och kursen Introduction to the Orthodox Hagiography samt föreningen Pilgrimsfonden. Gå in på Pilgrimsfondens hemsida för att stötta detta projekt! Arbetet utförs med välsignelse fader Makarios på Simonopetra.

Eftersom Kyrkan idag, den 2 februari, firar Herrens möte, vill jag bjuda på ett smakprov på dagens läsning från Synaxarion:

+ Den 2:a i månaden firar vi vår Herres, Guds och Frälsares, JESU KRISTI FRAMBÄRANDE i templet (HYPAPANTE).1

När de fyrtio dagars reningstid var över, som Mose lag föreskriver för en moder efter att hon fött en son (jfr. 3 Mos 12:2-4), förde Guds heliga moder och den helige Josef Jesusbarnet till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Ty varje förstfödd son tillhör enligt Mose lag Herren (jfr. 2 Mos 13:15), och skulle enligt samma lag helgas åt Honom i templet och, på sätt och vis, utväxlas mot att man istället frambar ett årsgammalt lamm eller ett par turturduvor eller två duvor om ens familj var fattig (3 Mos 12:8). Himlens och jordens Herre, han som givit lagen åt sitt folk Israel, kom inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt 5:17). Efter att ha tagit på sig vår natur, som har varit dödlig alltsedan Adams olydnad, återställer han den i det han kommer till världen och följer lagens alla föreskrifter.  

Continue reading
Advertisement