Sex boktips till frälsning

För en kristen innehar självklart Bibeln en särskild plats som viktigaste bok, och särskilt evangelierna. Kyrkan uppmuntrar de troende att läsa ett litet stycke ur evangelierna och epistlarna varje dag. Dessutom utgörs större delen av våra gudstjänsttexter av stycken från Bibeln – i synnerhet Psaltaren.

Denna text handlar dock om andra böcker som hjälper mig fram på frälsningens väg. De utgör en riktig vapenarsenal för mig! Listan visar på böcker som på olika sätt konkretiserat evangeliet och hjälper mig att leva som kristen i vardagen och i mötet med mina medmänniskor och mig själv. Varsågoda: Continue reading

Advertisements

Polariseringens religion

Jag läste denna text och tyckte att den passar bra också i vårt samhälle som i allt högre grad präglas av klyftor mellan olika läger. Kristendomen kallar till enhet!

Abbot Tryfon

Abbot Tryfon

Som 73 år gammal har jag bevittnat många förändringar i USA, men den förändring som gjort mig mest ledsen är att kristendomen skjutits åt sidan som vårt lands gemensamma tro, och i dess ställe finns en ny religion.

Denna nya religion saknar Kristus och grundas på de politiska uppdelningar som ansatt vårt land. De som identifierar sig som Blå (alltså Demokraterna) har demoniserat de konservativa, och de som identifierar sig som Röda (dvs. Republikanerna) demoniserar liberalerna. Bortblåst är den tid då man kunde föra en respektfull dialog, och då åtskillnad i politiska åsikter och synsätt höll en hjärtlig nivå. Continue reading

Varför man och kvinna?

John Behr

Fader John Behr

Med anledning av stora problem och ökad förvirring i relationen mellan män och kvinnor som präglar vår samtid önskar jag dela med mig av följande översättning jag gjort av ett föredrag av fader John Behr. Föredraget handlar om en positiv vision i många olika aspekter av vad tanken med Guds skapelse av människan till man och kvinna har. Istället för egoism, maktkamp, sexuellt utnyttjande och förtal målar Behr upp en vision av den ömsesidigt fullkomnande dualiteten mellan man och kvinna i deras fokus på Gud, deras andliga tillväxt, deras förmåga att skapa liv, och deras styrka som samhällelig hörnsten i familjelivet. Texten handlar mycket om äktenskapet, men kanske finns lärdomar även för dem som inte är gifta? Jag tror det.

Fader John Behr är professor i patristik med fokus på de tidiga kyrkofäderna. Han var tidigare dekanus vid S:t Vladimirs Teologiska seminarium och är en av de mest inflytelserika teologerna i vår samtida kyrkogemenskap. Hans bok Kristusmysteriet har kommit ut på svenska.

Varför man och kvinna?

I vår tid är människans sexualitet och mäns och kvinnors roller ”heta potatisar” i offentlig och privat diskussion. Media är fullt av detta, och vi blir överfallna av saker som t.ex. TV-program med kvinnor som blivit blivit gravida genom transexuellas försorg, eller en sång som är populär för tillfället med gruppen The Bloodhound Gang, med texten, ”You and me baby ain’t nothin’ but mammals, so let’s do it like they do on the discovery channel” [föredraget är från 2000]. Många moderna religiösa ”debatter” handlar också om frågor kring människans sexualitet – ibland kallas detta ämne för ”höft-teologi” [pelvic theology]. Dessa frågor måste också ställas och behandlas av oss ortodoxa kristna. Så inleder jag denna text som försöker svara på frågan ”varför man och kvinna?”

Man och kvinna

Människans skapelse: “Som man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27).

Det är nödvändigt att inleda svaret till denna fråga där varje teologisk dialog måste inledas – med Bibeln. I skapelseberättelsen i Första Mosebok läser vi att Gud, från början, skapade människan i två kön. 1 Mos 1:27 lyder: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem” (min kursivering). I Matteusevangeliet 19:4 svarar Jesus på fariséernas fråga angående skilsmässa med ett citat från ovan nämnda bibelställe. Jesus fortsätter också med att även citera den andra skapelseberättelsen (1 Mos 2:18-24), och länkar så samman dessa båda med varandra. Enligt Jesus Kristus var man och kvinna alltså skapade på så vis från allra första start, med tanke på att de båda skulle bli ”ett kött”. Sedan fortsätter han och förklarar att även om lagen tillät skilsmässa så var det inte så från begynnelsen, och att skilsmässa och omgifte egentligen innebär äktenskapsbrott. Detta uttalande är svårt för fariséerna, och Jesus säger att inte alla kan förstå detta, och att de som gör det gör sig själva till ”eunucker”, alltså evigt monogama*, för Guds rikes skull (Matt 19:7-12). Continue reading

Om ödmjuk kärlek

Ödmjuka dig och stig ned från dig själv, och du skall upptäcka Guds härlighet inom dig. Ty där ödmjukheten spirar, där sprider sig Guds härlighet. Om du bär ödmjukheten i ditt hjärta, skall Gud där uppenbara sin härlighet för dig. Förakta dig själv i din storhet och förstora dig inte i din litenhet.

När du möter din nästa, bemöda dig om att ära honom och upphöja honom. När ni har skilts, säg endast vackra och värdiga ord om honom. Om din nästa har sina fel skall han i känslan att vara ovärdig den ära du bevisar honom få hjälp till bättring. Handla alltid så. Hälsa och hedra alla levande varelser. Om du vill återföra din broder till sanningen, så sörj för hans skull, gråt, älska honom, säg honom ett vänligt ord eller två. Men vredgas aldrig mot honom. Ty kärleken kan aldrig vredgas, såra eller häftigt klandra någon. Tecknet på kärlek och insikt är ödmjukheten, som föds av ett gott samvete i Kristus vår Herre.

– Ur Isak Syrierns femte andliga tal

Två olika slags kristen feminism

Feminismen belyser viktiga frågor att arbeta med, och var och en är fri att kalla sig kristen feminist om man vill. Personligen försöker jag undvika alla ”ismer” i mesta möjliga mån. Jag tror ingen vill göra sig av med feminismens segrar, men samma segrar riskeras att glömmas i en feminism som ”kidnappats” av identitetspolitik och maktkamp mellan könen (för att sammanfatta vad Christina Hoff-Sommers skriver i Freedom Feminism, 2013, s. 66).

Man och kvinna skapades för att föra varandra till gudomliggörelse, och för det krävs enhet. Dock lider vårt samhälle av ett ökat gap och misstänksamhet mellan könen! Det är min övertygelse att de redskap som behövs i vår strävan efter jämlikhet redan är givna i Kyrkans gemenskap, och att samma gemenskap och Tradition skyddar den kristne mot att vandra vilse i strävan. När vi låter oss ledas av inomvärldsliga ideologier leds vi ofta snett. Den här texten belyser två olika slags kristen feminism som bär olika slags frukt. Continue reading

18 Kvinnor kring Paulus: exempel på kvinnors tjänst i Kyrkan

En lista med minst 18 kvinnor i aposteln Paulus närhet ger inspiration till kvinnlig efterföljelse och kristet liv.

En del verkar tro att Paulus var fientligt inställd till kvinnor, misogyn på grund av somliga av de texter han skrivit (kättaren Markion, Ernst Käsemann och Siegfried Schulz, för att nämna några) . Ett närmare studium av texterna i sig brukar visa på motsatsen, och föreliggande studium av de många kvinnorna i hans närhet visar upp en Paulus med stor kärlek till sina kvinnliga trossyskon. En genomgång av Nya testamentet ger följande lista på kvinnor i Paulus närhet, i alfabetisk ordning: Continue reading

Fem ledord för Ortodoxt kristet klosterliv och kvinnlighet

Notis från fader Mikael ang. detta inlägg: Jag är medveten om att moder Magdaleni, som skrivit inlägget nedan, hör till den gammalkalendariska grekiska kyrkan vilken fn. är i schism med övriga ortodoxa av olika skäl. Jag vill dock betona två saker:

1.) Jag har välsignelse från min biskopsvikarie att publicera denna text.

2.) Jag vill inte kasta ut barnet med badvattnet. Av de kyrkor som inte är i kommunion med oss bör den gammalkalendariska vara mest lik vår. Moder Magdalenis text förtäljer mycket som är nyttigt och till uppbyggelse. På det följer inte att jag accepterar allt gammalkalendariker säger. Läsaren får ta till sig det den finner uppbyggligt, och strunta i resten.

Författaren till texten nedan, Moder Magdaleni, konverterade till den Ortodoxa kyrkan år 2000 och blev novis i de Heliga Änglarnas kloster i Grekland 2001, ett kloster med 30 systrar som lever ett gemensamt liv, där hon vigts till nunna 2003 och avlagt klosterlöftena som schemanunna 2008. År 2011 blev hon förflyttad av lydnad till sin andlige fader och biskop till Heliga Philothei Ortodoxa kloster utanför Enköping, grundat 1987 av Moder Philothei (i evig åminelse +2012,) där Moder Magdaleni nu är ansvarig nunna och lever tillsammans med en syster.

Fem ledord för Ortodoxt kristet klosterliv och kvinnlighet

Av Moder Magdaleni

Denna text har skrivits på förfrågan av Fader Mikael med hans förslag om ovan titel och med välsignelse av min andlige fader. Som nunna är det lite svårt att behandla något från ett genusperspektiv, då skillnaderna mellan könen på något sätt blir oviktiga i klosterlivet. Därför handlar texten mer om klosterliv än om kvinnlighet även om ett försök har gjorts för att beskriva det med ett kvinnligt perspektiv.

Inledning

Detta sanna målet med vårt kristna liv är förvärvandet av den Helige Anden”.

– Helige Serafim av Sarov

Gud blev människa så att vi människor skulle kunna bli gud.”

– Helige Athanasios den store

Detta är den Ortodoxa kyrkans lära och slutliga mål som varje kristen bör sträva mot: att uppnå gudomliggörelse. Men innan vi kan uppnå det måste vi gå igenom faserna av rening och upplysning, med vårt dop som början av den processen. Alla vi människor är fallna varelser och dras till synden, vi drivs av våra lidelser som vi behöver renas från för att uppnå förening med Gud. Vi är alla mer eller mindre sjuka och behöver helas. Den Ortodoxa Kyrkan är sjukhuset och har medicinen och ”redskapen” för denna process: människans egen vilja till botfärdighet och bättring, bikten, bönen och mottagandet av de Heliga Mysterierna. Om Kyrkan är sjukhuset kan vi kalla kloster för intensivvårdsavdelningen på det sjukhuset. Continue reading

5 ledord för en sund urkristen kvinnlighet

Denna text handlar om ledord, inte regler, och som jag skrev ang. mina förslag till ledord för män så gäller även dessa utifrån ett gruppperspektiv. Du kanske inte känner igen dig alls, och det är inga problem! Enligt ortodox kristen tro om hur vi blir frälsta måste både män och kvinnor förvärva alla dygder genom Guds nåd.

Mycket av det jag skriver nedan handlar om relationen i äktenskapet – min egen plattform att utforska detta. Kanske kan det också vara giltigt även för andra kristna levnadssätt? Jag är tacksam för de långa samtal jag haft med min fru om allt detta. Hon har hjälpt mig formulera mycket av det som återfinns nedan, och hjälpt mig som man att bättre förstå saker och ting ur ett kvinnligt perspektiv. Continue reading

5 ledord för en sund urkristen manlighet

5 ledord för en sund urkristen manlighet

”Manlighet” används idag nästan som ett skällsord. Det talas om ”toxisk manlighet” och en del gör sig lustiga över män som försöker utveckla en positiv manlighet som bidrar till samhällets och gemenskapernas välmående. Det är tragiskt. Personligen är jag övertygad om att det finns en del ganska typiska egenskaper som är positivt manliga, och som det vore bra att uppvärdera och odla – alla skulle vinna på det! Självklart kommer inte alla män känna igen sig i allt jag skriver nedan, och det är inga problem. Jag skriver utifrån perspektivet gruppnivå och försöker se särskilda drag där. Dessutom är det nyttigt att förstå att den ortodoxa frälsningen, ”gudomliggörelsen,” förutsätter en strävan efter alla dygder, och det gäller såväl kvinnor som män. Continue reading